Noter Öncesi Dynomark Güvencesi
logo

SIKÇA SORULAN SORULAR

(Uusal Franchising Derneğinden (UFRAD) alınan verilere göre)
Franchising alanların %23 ü ağırlıklı olarak ürün satarken, % 77’si ağırlıklı olarak hizmet satmaktadır.

Amerikan Küçük işletmeler İdaresi’nin istatistiklerine göre, ilk 6 yılda küçük işletmelerin % 62 si kapanmaktadır. Oysa franchising işletmelerinin ilk 6 yılda kapanma oranı % 3, el değiştirme oranı % 14 olmuştur. Franchising alanların %10 u ikinci bir işletme, %6 sı üçüncü bir işletme açmaktadır.

(Ulusal Franchising Derneğinden (UFRAD) alıntıdır)

- Daha önce denenmiş, başarısı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka ile birlikte, işletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanmak mümkün olmaktadır.
- Marka ile birlikte Ulusal veya Uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunmaktadır.

- Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğmaktadır.

- Franchise veren işletme Franchisee'ye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlamaktadır.

- Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılmaktadır.

- Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı arttırılmaktadır.

- Franchisor ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize edilmektedir.

- Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılmaktadır.

- Franchisor'ın sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirme çabalarından yararlanılmaktadır.

- İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılması mümkün olmaktadır.

- Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün olmaktadır.

- Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır. Reklam katılım payı gibi ufak bir bütçe ile, ülke çapında işletmenizin tanıtılması sağlanır.

- Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmaktadır.

- Franchisor'a yapılan ödemeler, başlangıçta, yeni bir işin ön yatırımından daha fazla olmasına rağmen, denenmemiş bir iş için yapılacak hata bedellerinin toplamından azdır.

- İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün olmaktadır.

Franchise giriş bedeli DYNOMARK OTO EKSPERTİZ ismi ve markası adı altında ticari faaliyette bulunulmasına hak tanır.

İsim hakkı karşılığında herhangi başka bir işletmede bulunmayan bu bilgileri elde etme, belirlenmiş bir bölgede tek DYNOMARK OTO EKSPERTİZ şubesi olma, tescilli isim ve logo kullanma, iş idaresi, satış, dekorasyon, ekipman seçimi, alımlarda fiyat ve vade avantajı gibi bir çok konuda avantaj elde ediyorsunuz.

DYNOMARK OTO EKSPERTİZ zincirinin bir halkası olarak sizden önce ve daha sonra aynı işi yapanların tüm deneyimlerini de kullanma, yapılmış hataları tekrarlamama ve doğruları daha çabuk ulaşma şansına sahip oluyorsunuz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen Franchising sektöründe yerinizi güvenilir bir firma ile alıyorsunuz.

İsim hakkı her ay ödenen ve aylık brüt cironun %7'sine tekabül eden bir bedeldir.
Bu bedel karşılığında işyerinizi açtıktan sonra DYNOMARK OTO EKSPERTİZ'ın anlaşma süresince devam edecek olan desteklerinden yararlanacaksınız. ;

Hayır. DYNOMARK OTO EKSPERTİZ size ve ekibinize bu sektörde uzman olmanızı sağlayacak her türlü eğitimi başlangıçta verecektir.

Bölgelerimiz, il veya ilçe bazında, yerleşim alanı yoğunluğuna, bireysel ve kurumsal kullanıcı adetleri ile orantılıdır.
Dolayısı ile bölgede verilecek franchise sayısı, mevcut tüketiciye yetecek kadar uygulama ekip sayısı ile bağlantılıdır.

Hayır. Fakat işletme masrafları, bölge, semt ve eleman sayısı ile bağlantılı olarak değişebilir.

Evet. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Hayır. Ancak yatırımın finansmanı ile ilgili olarak DYNOMARK OTO EKSPERTİZ yatırımcıya başka destekler vermektedir. Bankalarla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, genellikle yatırımcının tek başına bulabileceği finansman alternatiflerine kıyasla daha uzun vadeler, daha iyi oranlarlakolaylıklar şeklinde olabilmektir.

Kazancınız tüm ticari işletmelerde olduğu gibi burada da iş yönetiminiz,performansınız ve en önemlisi uygulama ekip sayınız ile bağlantılıdır.

(10 yıl, daimi?)
Her DYNOMARK OTO EKSPERTİZ sözleşmesinin geçerliliği asgari 10 (on ) yıl olacaktır. Müteakip yılarda franchise bedeli alınmayacaktır. Yalnız hizmet veya destek bedeli geçerli olacaktır.

Evet. Tarafımızdan onaylandıktan sonra tüm lisanslar çalışıyor durumda olsun olmasın satılıp devredilebilir. Ancak devir alacak yatırımcı, geçtiğiniz tüm değerlendirme aşamalarından geçmek zorunda olup, bizimle yeni bir sözleşme imzalamalı ve anlaşma koşullarına uymalıdır.

Devir ücreti beklenmemektedir. Devir ücreti, devir edenle devir alan arasında anlaşılabilir. Tek şartımız, devredilen firmanın da sizin geçtiğiniz tüm prosedürlerden geçip, tarafımızdan onaylanmasıdır.
Devir esnasında işletme açılırken harcanan para miktarı tespit edilir,kaç yıl işletildiyse o yıllara istinaden yıllık tefe-tüfe oranları eklenerek rayiç bir fiyat çıkarılır. Devir aşamasında franchisee devredecek kişiyi kendi bulduğu takdirde herhangi bir ücret istenmemektedir fakat dynomoss auto check-upportfoyunden bir kişiye devredilecek olursa bedelin %10’u,eğer franchise satış temsilcisi prim uygulaması var ise temsilciye verilecek miktarda devreden kişiden alınır.

Evet, toplu reklam uygulaması olacaktır.

Gazete, TV (yerel/ulusal vb.) bireysel reklam yapılabilir ancak merkeze tasarım onaylatılmalıdır. El ilanları tasarımları verilecektir.

Kiralamış olduğunuz mağazanın dış cephe ölçülerine uygun olacak şekilde, standart tasarımlı ışıklı panomuz imal ettirilecektir.

Franchise-alan’a aittir.

Kurulumda sağlanan tüm ekipman ve dekorasyonlar franchise alan firmaya aittir.

Firma imajı ve kurumsallığı açısından standart giyim olacaktır. DYNOMARK OTO EKSPERTİZ logosu olan özel kıyafetler tasarlanmıştır. Mevcut kadronuzun ölçülerine göre, sipariş verilecektir.

×